Wersje językowe

HISTORIA

40 lat temu, w roku 1959 bracia Erik i Mats Paulsson, w wieku 14 i 16 lat założyli swoją pierwszą firmę - Bröderna Paulsson Peab AB. Kupili kilka używanych maszyn i zaczęli pomagać okolicznym farmerom świadcząc różne usługi. Wkrótce rozszerzyli swoją działalność, zatrudnili nowych pracowników i zainwestowali w zakup ciężarówek i maszyn.

1967 był rokiem przełomowym dla firmy. W Förslöv zbudowano pierwsze biuro i początkowe drobne usługi zaczęły być zastępowane przez większe kontrakty.

Koniec lat 60-tych w Szwecji charakteryzował się znacznym ekonomicznym wzrostem dotyczącym rozwoju budownictwa mieszkaniowego i drogowego, jak również budownictwa w ogóle. Fabryka tłucznia została przejęta przez Peab, które zaczęło eksportować granit do Niemiec i Danii. Obecnie większość wydobywanego granitu jest wykorzystywana na własne potrzeby.

Na początku lat 70-tych został wyodrębniony departament budowlany. Budowa domów z prefabrykatów stała się pierwszoplanową działalnością. Oprócz tego rozwijały się jeszcze inne pola działalności i zostało otwarte pierwsze biuro w Helsingborgu.

W 1982 Peab skoncentrował się na wywozie i utylizacji śmieci. W roku 1984 stworzono firmę sanitarną Peab Miljö AB. Obecnie departament ten obsługuje ponad 15 gmin z całej Szwecji.

Pod koniec lat 80-tych kilka mniejszych firm budowlanych zostało przejętych przez Peab. Zagwarantowało to dalszy rozwój i ekspansję zarówno pod względem ekonomicznym i geograficznym.

W 1990 Peab stał się wyłącznym właścicielem firmy budowlanej Wihlborg & Son z Malmö, a w 1991 Peab połączył się z dużą firmą budowlaną Hallström & Nisses AB. Dzięki temu Peab stał się dużą ogólnokrajową grupą, działającą w różnych branżach.

W 1992 Peab przejął dwie następne firmy - Kullenbergs i Lambertssons. W tym samym roku także Eccere Bygg AB, część ByggPaul i CA-Bygg zostały wcielone do Peabu.

W 1993 grupa zdobyła większość udziałów w BPA, wtedy dużej szwedzkiej firmie budowlanej. Nowa firma przyjęła nazwę Peab i została podzielona na pięć regionów geograficznych: Peab Zachód, Wschód, Północ, Południe i Centrum.

W 1994 Peab stworzył razem z AssiDomän i Euroc nową firmę produkującą beton nazwaną Sydbetong. W tym samym roku firma Peab przejęła dwie inne szwedzkie firmy budowlane, także Fagbygg A/S wiodącą norweską firmę budowlaną, której przejęcie dało mocne oparcie na rynku norweskim.

W 1995 Peab razem z Siab nabyło firmę Swerock i stało się firmą o zasięgu ogólnokrajowym w zakresie produkcji tłucznia i fabry betonu.

W 1996 Peab nabyło Pleiad Real Estata AB.

W 1997 Peab nabył kolejnych siedem firm, m.in. wspólnie z Oskarsborg firmę Saltsjö-Järla.

W 1998 rozpoczęto działalność Peab Finals AB.

W 1999 Peab nabył fińska firmę budowlaną Rakennus OY Leo Heinänen.

W ciągu swej czterdziestoletniej historii Peab przekształcił się z lokalnej firmy w trzecie największe w Skandynawi przedsiębiorstwo budowlane.

Przez te wszystkie lata bracia Paulsson byli głównymi udziałowcami i aktywnie uczestniczyli w rozwoju firmy.


2008© Peab Sp. z o.o.
Projekt i opracowanie: MediaConsulting.pl